Committee for Defence and Security
News

5. schůze PIZS (14. 12. 2011)
Podvýbor pro integrovaný záchranný systém se sejde 3. března 2011, viz pozvánka.Navigace sekce Committee for Defence and SecurityISP (login)