Committee for Defence and Security
News

2. schůze PRPČR (14. 12. 2011)
Podvýbor pro reformu Policie ČR se sejde 3. března 2011, viz pozvánka.Navigace sekce Committee for Defence and SecurityISP (login)