Committee on Social Policy
News

1. schůze PPPZ (23. 2. 2011)
Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost se sejde 10. února 2011, viz pozvánka.

ISP (login)