Committee on Social Policy
News

Kulatý stůl k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564) (14. 3. 2012)
Seminář, 21. března 2012, viz pozvánka

ISP (login)