Documents

Session invitations and other documents

č. 24 (27. června 2019)
č. 23 (11. až 13. června 2019)
č. 22 (16. května 2019)
č. 21 (4. dubna 2019)
č. 20 (20. a 21. března 2019)

more

Minutes

č. 22 (16. května 2019)
č. 21 (4. dubna 2019)

more

Resolutions

č. 121Informace ředitele Agentury CzechTourism (16. května 2019)
č. 123Vládní zákon o územním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územním členění státu), sněmovní tisk 395/0 (doprovodné usnesení) (16. května 2019)
č. 122Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 412 (16. května 2019)
č. 120Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2018, rozpočtová kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (16. května 2019)
č. 119Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018, sněmovní tisk 442/0 (16. května 2019)

more

Seminars

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

more


Navigace sekce Committee on Public Administration and Regional DevelopmentISP (login)