Documents

Session invitations

č. 17 (3. dubna 2019)
č. 16 (20. února 2019)

more

Minutes

č. 16 (20. února 2019)
č. 15 (6. února 2019)

more

Resolutions

č. 108k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 360) (20. února 2019)
č. 107k Vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (sněmovní tisk 122) (20. února 2019)
č. 109k návrhu termínu a pořadu příští schůze (20. února 2019)
č. 106k rezignaci posl. Jiřího Miholy na členství v podvýborech (20. února 2019)
č. 105k návrhu termínu a pořadu příští schůze (6. února 2019)

more

Session Records

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

more

Seminars

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

more


Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)