Documents

Session invitations

č. 28 (11. prosince 2019)
č. 29 (28. listopadu 2019)

more

Minutes

č. 26 (13. listopadu 2019)
č. 29 (28. listopadu 2019)

more

Resolutions

č. 175k Návrhu rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 (sněmovní tisk 655) (28. listopadu 2019)
č. 174k návrhu termínu a pořadu příští schůze (13. listopadu 2019)
č. 173k Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o krocích učiněných po 31. 8. 2019 ve věci transformace Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání (13. listopadu 2019)
č. 172k návrhu rozpočtu na rok 2020, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (13. listopadu 2019)
č. 171k Návrhu ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury ČR (13. listopadu 2019)

more

Session Records

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

more

Seminars

Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

more


Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)