Seminars VVVKM

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální  nebo prosovětská? (20. února 2019) 

Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)