Seminars
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

Pozvánka

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální  nebo prosovětská? (20. února 2019) 

Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)