Akce November 13, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 4 (13. až 15. listopadu 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

20. schůze (October 23 - November 14) - approved agenda, stenographic record, oral questions


Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)