Akce March 6, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 7 (6. března 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

27. schůze (March 5 - March 27) - approved agenda, stenographic record, oral questions


Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)