Akce March 19, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 6, změna termínu (19. března 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 5 (19. března 2019) 

Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)