Akce March 20, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 3 (20. března 2019) 

Navigace sekce Committee on Science, Education, Culture, Youth and SportISP (login)