Documents

Session invitations and other documents

č. 18 (3. dubna 2019)
č. 17 (20. března 2019)
č. 16 (6. února 2019)
č. 15 (12. prosince 2018)
č. 14 (21. a 22. listopadu 2018)

more

Minutes

č. 17 (20. března 2019)
č. 16 (6. února 2019)

more

Resolutions

č. 53Zpráva o životním prostředí ČR 2017 (tisk 355) (6. února 2019)
č. 71Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 - diskusní dokument; 5953/19, COM(2019)22 final (3. dubna 2019)
č. 70K petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ č. 52/P/2018 (3. dubna 2019)
č. 69Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 321) (3. dubna 2019)
č. 68Informace o prioritách ČR v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022 (3. dubna 2019)

more

Seminars

2. dubna 2019
Stop sečení srnčat
Místopředseda výboru pro životní prostředí RNDr. Jan Zahradník pořádal kulatý stůl na téma Stop sečení srnčat. Akce se konala dne 2. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v místnosti č. K49, Sněmovní 1
19. března 2019
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe
Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.
19. února 2019
Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj
Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové.
5. února 2019
Problematika výskytu vlků v ČR

Poslanec a člen výboru pro životní prostředí František Elfmark uspořádal v prostorách Poslanecké sněmovny PČRkulatý stůlvěnovaný opětovnému výskytu vlků na území České republiky.

3. prosince 2018
Trendy v nakládání s odpady
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádal v rámci cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“ seminář o trendech v nakládání s odpady pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

more
ISP (login)