Seminars VZP

2. dubna 2019
Stop sečení srnčat
Místopředseda výboru pro životní prostředí RNDr. Jan Zahradník pořádal kulatý stůl na téma Stop sečení srnčat. Akce se konala dne 2. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v místnosti č. K49, Sněmovní 1
19. března 2019
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe
Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.
19. února 2019
Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj
Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové.
5. února 2019
Problematika výskytu vlků v ČR

Poslanec a člen výboru pro životní prostředí František Elfmark uspořádal v prostorách Poslanecké sněmovny PČRkulatý stůlvěnovaný opětovnému výskytu vlků na území České republiky.

3. prosince 2018
Trendy v nakládání s odpady
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádal v rámci cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“ seminář o trendech v nakládání s odpady pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.
10. října 2018
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173)
Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uspořádala ve středu 10. října 2018 pracovní kulatý stůl k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173).
9. října 2018
Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace
Výbor pro životní prostředí uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.
20. června 2018
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi
Předsedkyně výboru Dana Balcarová a předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Jan Čižinský společně svolali na 20. června 2018 pracovní kulatý stůl kproblematice jezů na Labi. Diskuze se zúčastnili poslanci, zastánci stavby i zástupci ekologických organizací.
19. června 2018
Kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům
Předsedkyně výboru Dana Balcarová svolala na 19. 6. 2018 pracovní kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům. Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení.
22. června 2018
Pitná voda je – a bude?
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádaly vrámci cyklu "Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost" seminář o budoucnosti pitné vody pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.
10. května 2018
Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě
Seminář k revitalizaci hnědouhelných regionů pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové a místopředsedkyně senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí RNDr. Jitky Seitlové.
24. dubna 2018
Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení
Výbor pro životní prostředí uspořádal seminář pod záštitou poslance RNDr. Vladimíra Koníčka "Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení".
13. března 2018
Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Ing. Dana Balcarová uspořádala seminář "Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe".ISP (login)