Documents

Session invitations and other documents

č. 19 (20. února 2019)
č. 18 (6. února 2019)
č. 17 (21. listopadu 2018)
č. 16 (7. a 8. listopadu 2018)
č. 15 (10. října 2018)

more

Minutes

č. 18 (6. února 2019)
č. 17 (21. listopadu 2018)

more

Resolutions

č. 80k účasti zástupce zemědělského výboru na meziparlamentní konferenci rumunského předsednictví k tématu „Budoucnost zemědělské a kohezní politiky EU" v Bukurešti Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka a po rozpravě (20. února 2019)
č. 79Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 214) (20. února 2019)
č. 78Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 321) (20. února 2019)
č. 76k převzetí záštity nad seminářem „ Biopotraviny a jejich perspektiva v českém retailu" (6. února 2019)
č. 77k aktuálním opatřením v kauze dovozu polského hovězího masa Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově ministra zemědělství Miroslava Tomana a po proběhlé rozpravě (6. února 2019)

more

Seminars

Dopad regulace na maloobchodní trh s potravinami (26. září 2018)

more

Other Meetings

Přijetí místopředsedy EK pro energetickou unii pana Maroše Šefčoviče (31. května 2018)
Návštěva výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem (24. května 2018)
Návštěva Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (26. dubna 2018)
Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni (25. dubna 2018)
Setkání s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2020 (5. dubna 2018)

more
ISP (login)