Committee on European Affairs

About the Committee

Zasedací místnost VEZ

The Committee’s activities focus on three main areas: (1) discussing bills and EC/EU documents presented by the Government through the Committee for European Affairs to the Chamber of Deputies; (2) monitoring the Government prior to a session of the Council of the EU; and (3) discussing important nominations of persons to represent the Czech Republic in European institutions.

More about committee

Current Agenda

Zasedání V-4

Ve dnech 24. - 26. září se delegace VEZ zúčastnila zasedání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské čtyřky (V4) v Sárospataku /Maďarsko/.

Schůze VEZ

69. schůze VEZ se uskutečnila ve čtvrtek 21. září v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → pozvánka.

COSAC

Ve dnech 9. - 10. července se v Tallinu př. O. Benešík zúčastnil pracovní schůzky předsedů výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských a kandidátských zemí EU a zástupců EP sdružených v organizaci COSAC.

Přijetí srbské vyjednavačky T. Miscevic

V úterý 27. června se uskutečnilo přijetí hlavní vyjednavačky vstupu Srbska do EU paní Tanji Miscevic s delegací.

Zasedání LIBE v Bruselu

Ve středu 21. června se posl. L. Toufar zúčastnil meziparlamentní konference k migraci a následně ve čtvrtek 22. června pak zasedání výboru LIBE věnovanému základním lidským právům.

Schůze VEZ

68. schůze VEZ se uskutečnila ve čtvrtek 15. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3 → pozvánka

Kulatý stůl

Ve čtvrtek 1. června se od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní 1, uskutečnil tradiční kulatý stůl "Evropské fondy" /pozvánka uvnitř/.

moreISP (login)