News

3. schůze podvýboru pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR (28. 6. 2018)
viz. pozvánka.

ISP (login)