Akce komisí April 17, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 5 (17.  dubna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

28. schůze (April 16 - May 10) - approved agenda, stenographic record, oral questions

Schůze Poslanecké sněmovny

Special Session 31 will be opened on 29. 05. May v 15:30.
Session 30 will be opened on 28. 05. May ve 14 hodin.
14. schůze (since May, 31) -
draft agenda, stenographic record (přerušeno)
ISP (login)