Akce komisí April 24, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 10 (24. dubna 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 10 (24. dubna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

28. schůze (April 16 - May 10) - approved agenda, stenographic record, oral questions

Schůze Poslanecké sněmovny

Session 30 will be opened on 28. 05. May ve 14 hodin.
14. schůze (since May, 31) -
draft agenda, stenographic record (přerušeno)
ISP (login)