Akce výborů October 24, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (24. října 2019) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 4 (24. října 2019) 
ZAV - Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
č. 5 (24. října 2019) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 7 (24. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

35. schůze (October 15 - November 8) - approved agenda, stenographic record, oral questions

Schůze Poslanecké sněmovny

14. schůze (since May, 31) - draft agenda, stenographic record (přerušeno)
ISP (login)