Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
611/0Písemná interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra J. Hamáčka ve věci údajného prodeje lázeňského domu MERKUR v Mariánských Lázních
656/0Písemná interpelace poslance Ivana Bartoše na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci zprávy o finančních opravách EU prostředků v České republice
659/0Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci kroků a opatření, kterými předseda vlády a vláda dosud reagovali a které kabinet připravuje v souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 6. června 2019, kterým Sněmovna požádala vládu, aby „navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet“
667/0Písemná interpelace poslance Ondřeje Polanského na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci výběrového řízení na členy představenstva Českých drah
668/0Písemná interpelace poslance Ondřeje Polanského na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci dotovaného jízdného
672/0Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na vládu České republiky ve věci váženého pana armádního kapitána v záloze Josefa Vybírala (systém včasné radiolokační výstrahy) a jeho kolegů se záležitostí přiznání důstojných důchodů pro dlouholeté vojáky z povolání

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

You may also be interested in
ISP (login)