Akce May 22, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 11 (22. května 2018) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 13 (22. května 2018) 
VB - Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
č. 3 (22. května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (May 22 - June 13) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)