Akce May 23, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 14 (23. května 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 18 (23. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 3 (23.  května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (May 22 - June 13) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)