Akce May 24, 2018

Zpráva

Kulatý stůl - nominační zákon (24. 5. 2018)


Předseda Sněmovny Radek Vondráček přijme maršálka polského Sejmu Marka Kuchcińského (24. 5. 2018)


Předseda Sněmovny Radek Vondráček předá diplom finalistům soutěže o cenu F. L. Riegra (24. 5. 2018)


Autoři prací o parlamentarismu soutěžili o Cenu F. L. Riegra (24. 5. 2018)
Autoři diplomových prací, které se věnují problematice parlamentarismu, dnes ve Sněmovně soutěžili o Cenu Františka Ladislava Riegra. Vítěze ocenil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který vyzdvihl význam F. L. Riegra pro české politické dějiny.

Polský maršálek a předseda Sněmovny se dohodli na intenzivnější spolupráci (24. 5. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 12 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 2 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 3 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (24. května 2018) 
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
č. 2 (24. května 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 3, schůze zrušena (24. května 2018) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 2 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 4 (24. května 2018) 
ZAV - Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
č. 2 (24. května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (May 22 - June 13) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)