Akce December 18, 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 20 (18. prosince 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

24. schůze (December 4 - December 21) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)