Akce January 23, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 15 (23. ledna 2019) 
Organizační výbor
č. 30 (23. ledna 2019) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 10 (23. ledna 2019) 
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 1 (23. ledna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login)