Akce January 23, 2019

Zpráva

Návrhy kandidátů na volbu dvou členů RČRo (do 7. února) (23. 1. 2019)
Předseda PS vyzývá oprávněné instituce k předložení návrhů kandidátů na volbu dvou členů Rady Českého rozhlasu, do 7. února 2019.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 15 (23. ledna 2019) 
Organizační výbor
č. 30 (23. ledna 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 35 (23. ledna 2019) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 10 (23. ledna 2019) 
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 1 (23. ledna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

26. schůze (January 22 - February 13) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)