Akce March 6, 2019

Zpráva

Radek Vondráček bude jednat s předsedkyní srbského parlamentu (6. 3. 2019)


Radek Vondráček jednal s předsedkyní srbského parlamentu (6. 3. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 22 (6. března 2019) 
Organizační výbor
č. 33 (6. března 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 39 (6. března 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 7 (6. března 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

27. schůze (March 5 - March 27) - approved agenda, stenographic record, oral questions
ISP (login)