Akce April 24, 2019

Zpráva

Oběd na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky (24. 4. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 37 (24. dubna 2019) 
Volební výbor
č. 14 (24. dubna 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 10 (24. dubna 2019) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 6 (24. dubna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login)