Akce April 25, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 7 (25. dubna 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 5 (25. dubna 2019) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 14 (25. dubna 2019) 
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 9 (25. dubna 2019) 
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu
č. 5 (25. dubna 2019) 
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 8 (25. dubna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login)