Akce May 14, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro obranu
č. 23 (14. a 15. května 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 11 (14. května 2019) 
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 7 (14. května 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 6 (14. května 2019) 

Seminars

Kůrovcová kalamita (14. května 2019) ISP (login)