Akce October 2, 2019

Zpráva

Konference Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení (2. 10. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 25 (2. října 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (1. - 3. 10. 2019) ISP (login)