Akce October 23, 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 47 (23. října 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 50 (23. října 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 8 (23. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (login)