Akce November 8, 2019

Zpráva

35. schůze Poslanecké sněmovny v pátek skončila (8. 11. 2019)
Projednaný pořad 35. schůze je k nahlédnutí zde:Příští jednání Sněmovny bude zahájeno 26. listopadu. Do té doby budou zasedat jednotlivé sněmovní vvýbory a další orgány.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 4 (8. listopadu 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

35. schůze (October 15 - November 8) - approved agenda, stenographic record, oral questions
36. schůze (October 25 - November 8) - approved agenda, stenographic record
37. schůze (November 1 - November 8) - approved agenda, stenographic record
38. schůze (November 8 - November 8) - draft agenda, stenographic record všechny body schůze byly neprojednatelné a schůze byla ukončena
ISP (login)