Committee on Security
Documents

Session invitations

č. 20 (7. srpna 2013)
č. 19 (25. června 2013)

Minutes

č. 20 (7. srpna 2013)
č. 17 (17. dubna 2013)

Resolutions

č. 67k návrhu termínu a pořadu 19. schůze výboru pro bezpečnost (22. května 2013)
č. 66k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - za rok 2013 (22. května 2013)
č. 65k návrhu závěrečného účtu kapitoly 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů - za rok 2012 (22. května 2013)
č. 64k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba - za rok 2012 (22. května 2013)
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 903) (22. května 2013)

Seminars

Uplatnění zákazu pobytu v praxi (21. března 2013)
Uplatnění zákazu pobytu v praxi podle novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, publikované pod č. 494/2012 Sb. (14. února 2013)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 776/ (10. října 2012)
Právní úprava činnosti soukromých detektivů v návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách (4. října 2012)ISP (login)