Committee on European Affairs
Subcommittee on European Funds and Cross-boarder Cooperation
Documents

Session invitations

č. 12 (2. února 2017)
č. 11 (27. října 2016)

Minutes

č. 5 (12. listopadu 2014)
č. 4 (7. října 2014)

Resolutions

č. 28k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (27. října 2016)
č. 27k záměru uspořádat seminář k programovému období 2014 - 2020 (27. října 2016)
č. 26k aktuální informaci o čerpání evropských fondů (27. října 2016)
č. 25k informaci o Evropských seskupeních území spolupráce (12. května 2016)
č. 24k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (12. května 2016)ISP (login)