Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee on Preschool and Primary Education
Documents

Session invitations

č. 18 (25. května 2017)
č. 17 (18. dubna 2017)

Minutes

č. 16 (20. prosince 2016)

Resolutions

č. 20k problematice dětských domovů (25. května 2017)
č. 19k usnesením z 18. schůze podvýboru pro předškolní a základní školství (25. května 2017)

Seminars

Zájmové vzdělávání a Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 (8. října 2014)ISP (login)