Documents

Session invitations

č. 43 (15. a 16. května 2019)
č. 42 (24. dubna 2019)

Minutes

č. 39 (27. března 2019)
č. 37 (13. března 2019)

Resolutions

č. 137ke Sbírce zákonů.". (16. května 2019)
č. 136Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (16. května 2019)
č. 135Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 411) (15. května 2019)
č. 134k insolvencím" Na návrh místopředsedy výboru posl. JUDr. Jana Chvojky a po rozpravě (15. května 2019 Převzetí záštity nad konáním semináře „Směrnice EU)
č. 133 (15. května 2019 Převzetí záštity nad konáním kulatého stolu „Záruky nezávislosti státního zastupitelství" Na návrh členky výboru posl. Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. a po rozpravě)

Session Records

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

Seminars

Přichází nové nulové oddlužení? (13. června 2019)
Záruky nezávislosti státního zastupitelství (23. května 2019)
Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu? (17. ledna 2019)
Ústavní právo na obhajobu (13. prosince 2018)
Trend druhé šance v insolvenci (25. září 2018)ISP (login)