Documents

Session invitations

č. 19 (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

Minutes

č. 17 (3. dubna 2019)
č. 16 (20. února 2019)

Resolutions

č. 115k návrhu termínu a pořadu příští schůze (3. dubna 2019)
č. 114k volbě volební komise pro volbu nového předsedy výboru (3. dubna 2019)
č. 113k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 360) (3. dubna 2019)
č. 112k pořádání semináře na téma "Bezpečné klima ve školách a šikana" (3. dubna 2019)
č. 111k pořádání semináře na téma "Indikativní škálování vysokých škol" (3. dubna 2019)

Session Records

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Seminars

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)ISP (login)