Committee for Science, Education, Culture, Youth and Sport
Documents

Session invitations

č. 37
č. 68

Minutes

č. 400
č. 200

Resolutions

č. 330k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o realizaci zvýšení mezd pracovníků ve školství (11. dubna 2002)
č. 329k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o realizaci zvýšení mezd pracovníků ve školství (11. dubna 2002)
č. 328k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o situaci v Ústavu informací ve vzdělávání (11. dubna 2002)
č. 327k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o realizaci informační politiky ve vzdělání (11. dubna 2002)
č. 326k Informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o realizaci informační politiky ve vzdělání (11. dubna 2002)ISP (login)