Electoral Committee
Session invitations

č. 2 (11. prosince 2013) 
č. 3 (15. ledna 2014) 
č. 4 (6. února 2014) 
č. 5 (18. února 2014) 
č. 6 (25. února 2014) 
č. 6, pokračování (5. března 2014) 
č. 7 (18. března 2014) 
č. 8 (15. dubna  2014) 
č. 9, pokračování (16. dubna 2014) 
č. 9 (16. dubna 2014) 
č. 10 (29. dubna 2014) 
č. 11 (20. května 2014) 
č. 12 (22. května 2014) 
č. 13 (2. září 2014) 
č. 14 (9. září 2014) 
č. 15 (2. října 2014) 
č. 16 (12. listopadu 2014) 
č. 17 (7. ledna 2015) 
č. 18 (14. ledna 2015) 
č. 19 (24 .února 2015) 

12
ISP (login)