Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee on Preschool and Primary Education
Resolutions

č. 19k usnesením z 18. schůze podvýboru pro předškolní a základní školství (25. května 2017) 
č. 20k problematice dětských domovů (25. května 2017) ISP (login)