Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee on Preschool and Primary Education
Seminars

Zájmové vzdělávání a Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 (8. října 2014) ISP (login)