Subcommittee on Sport
Session invitations

č. 1 (25. ledna2018) 
č. 2 (14. března 2018) 
č. 3, změna programu (12. června 2018) 
č. 4 (19. června 2018) 
č. 5, změna místnosti (1. listopadu 2018) 
č. 6 (21. listopadu 2018) 
č. 7 (12. prosince 2018) ISP (login)