Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 745k návrhu na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze (3. dubna 1998) 
č. 746k návrhu na určení ověřovatelů pro 24. schůzi Poslanecké sněmovny (14. dubna 1998) 
č. 747k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - druhé čtení (15. dubna 1998) 
č. 748k návrhu poslance Ladislava Skopala na vyřazení neprojednaných návrhů zákonů v prvém čtení (15. dubna 1998) 
č. 749k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení (15. dubna 1998) 
č. 750k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení (15. dubna 1998) 
č. 751k návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/ (15. dubna 1998) 
č. 752ke Zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 340/ (15. dubna 1998) 
č. 753ke Zprávě o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/ (16. dubna 1998) 
č. 754k návrhu Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (16. dubna 1998) 
č. 755k návrhu organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny (16. dubna 1998) 
č. 756k Výroční zprávě Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/ (16. dubna 1998) 
č. 757k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 758k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 759k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 760k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 761k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 762k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení (16. dubna 1998) 
č. 763k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997 (16. dubna 1998) 
č. 764k návrhu poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení (16. dubna 1998) 

<<343536373839404142>>
ISP (login)