Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 765k návrhu poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení (16. dubna 1998) 
č. 766k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/ (17. dubna 1998) 
č. 767k návrhu poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení (17. dubna 1998) 
č. 768k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení (17. dubna 1998) 
č. 769k návrhu poslance Petra Nečase na vyřazení sněmovního tisku 419 (bod č. 90) z pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny (17. dubna 1998) 
č. 770k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (17. dubna 1998) 
č. 771k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 412/ (17. dubna 1998) 
č. 772k návrhu na odvolání členů prezídia Fondu národního majetku České republiky (17. dubna 1998) 
č. 773k návrhu na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze (17. dubna 1998) 
č. 774k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení (17. dubna 1998) 
č. 775k návrhu poslance Vojtěcha Filipa na přeřazení neprojednaných bodů schváleného pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny (17. dubna 1998) 
č. 776k návrhu na určení ověřovatelů pro 25. schůzi Poslanecké sněmovny (12. května 1998) 
č. 777k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 179/7, 226/7, 179/8, 226/8/ - vrácený prezidentem republiky (12. května 1998) 
č. 778k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5 a 300/6/ - zamítnutý Senátem (12. května 1998) 
č. 779k návrhu na vzetí zpět návrhu poslanců Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 350/ (12. května 1998) 
č. 780k návrhu na pověření předsedy Poslanecké sněmovny ke svolání schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhů zákonů případně vrácených Senátem (13. května 1998) 
č. 781k odpovědím členů vlády na písemné interpelace poslanců (14. května 1998) 
č. 782ke zprávě ministra vnitra o napadení poslance Miroslava Sládka v Novém Boru (14. května 1998) 
č. 783k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení (19. května 1998) 
č. 784k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 315/3 a 315/4/ - vrácený Senátem (19. května 1998) 

<<3536373839404142>>
ISP (login)