Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 101k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 104k návrhu poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 105k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 106k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 107k Textům Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 108ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995 /sněmovní tisk 4/ (10. října 1996) 
č. 109k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu (11. října 1996) 
č. 110k návrhu na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno a předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň (druhá volba) (11. října 1996) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - třetí čtení (11. října 1996) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení (11. října 1996) 
č. 113k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví (11. října 1996) 
č. 114k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic (11. října 1996) 
č. 115k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím (10. října 1996) 
č. 116k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 117k výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/ (29. října 1996) 
č. 118k návrhu mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance (29. října 1996) 
č. 119k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/ (29. října 1996) 
č. 120k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 45/ (29. října 1996) 

<<2345678910>>
ISP (login)