Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 121ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1.1.1996 do 30.6.1996 /sněmovní tisk 26/ (29. října 1996) 
č. 122k návrhu volební komise na volbu členů stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací (29. října 1996) 
č. 123k návrhu místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na doplnění pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny (29. října 1996) 
č. 124ke zprávě o činnosti Grantové agentury za rok 1995 /sněmovní tisk 8/ (29. října 1996) 
č. 125k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995 /sněmovní tisk 17/ (29. října 1996) 
č. 126k výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995 /sněmovní tisk 44/ (29. října 1996) 
č. 127ke zprávě rozpočtového výboru o projednání Informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za I. pololetí 1996 (29. října 1996) 
č. 128ke zprávě rozpočtového výboru o projednání Informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996 (29. října 1996) 
č. 129k informaci rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996 (29. října 1996) 
č. 130k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín (29. října 1996) 
č. 131k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 132k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 133k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 134k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 135k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 136k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 137k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení (29. října 1996) 
č. 138k výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995 /sněmovní tisk 74/ (29. října 1996) 
č. 139k návrhu na určení ověřovatelů pro 6. schůzi Poslanecké sněmovny (30. října 1996) 
č. 140k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení (30. října 1996) 

<<34567891011>>
ISP (login)