Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 141k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení (30. října 1996) 
č. 142k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení (30. října 1996) 
č. 143k návrhu poslance Michala Prokopa na usnesení Poslanecké sněmovny k volbám podle zvláštních předpisů (30. října 1996) 
č. 144k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení (30. října 1996) 
č. 145k vládnímu návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení (30. října 1996) 
č. 146k vládnímu návrhu zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení (30. října 1996) 
č. 147k návrhu poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona o ochraně dítěte /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení (31. října 1996) 
č. 148ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" /sněmovní tisk 62/ (31. října 1996) 
č. 149k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím (31. října 1996) 
č. 150k návrhu rozpočtu Senátu na rok 1997 /sněmovní tisk 85/ (31. října 1996) 
č. 151k Výroční zprávě Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995 /sněmovní tisk 18/ (31. října 1996) 
č. 152ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. února 1995 do 31. ledna 1996 /sněmovní tisk 19/ (31. října 1996) 
č. 153k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín (31. října 1996) 
č. 154k návrhu volební komise na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže (1. listopadu 1996) 
č. 155k návrhu volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (1. listopadu 1996) 
č. 156k návrhu volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (1. listopadu 1996) 
č. 157k návrhu na změny ve složení organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1. listopadu 1996) 
č. 158k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení (1. listopadu 1996) 
č. 159k návrhu volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno (1. listopadu 1996) 
č. 160k návrhu na určení ověřovatelů pro 7. schůzi Poslanecké sněmovny (10. prosince 1996) 

<<456789101112>>
ISP (login)