Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 361k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení (23. října 2018) 
č. 362k informativní zprávě ministra zdravotnictví doplněné informací ministra školství, mládeže a tělovýchovy o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava (23. října 2018) 
č. 363k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (24. října 2018) 
č. 364k návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky (24. října 2018) 
č. 365k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení (24. října 2018) 
č. 366k informaci o jednání delegace Poslanecké sněmovny ve dnech 14. - 16. října 2018 v Ruské federaci (24. října 2018) 
č. 367k pozici České vlády a ministerstva průmyslu a obchodu k nucenému prodeji ArcelorMittal a. s. Ostrava (25. října 2018) 
č. 368k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 /sněmovní tisk 106/ (25. října 2018) 
č. 369k výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 /sněmovní tisk 135/ (25. října 2018) 
č. 370ke slavnostnímu připomenutí 28. října 1918 (26. října 2018) 
č. 371k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení (26. října 2018) 
č. 372k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení (26. října 2018) 
č. 373k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku /sněmovní tisk 188/ - druhé čtení (30. října 2018) 
č. 374k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/ - druhé čtení (30. října 2018) 
č. 375k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení (30. října 2018) 
č. 376k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení (30. října 2018) 
č. 377k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/ - třetí čtení (31. října 2018) 
č. 378k návrhu poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení (31. října 2018) 
č. 379k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení (1. listopadu 2018) 
č. 380k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení (1. listopadu 2018) 

<<151617181920212223>>
ISP (login)