Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 621k vládnímu návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení (24. dubna 2019) 
č. 622k návrhu na určení ověřovatelů 29. schůze Poslanecké sněmovny (25. dubna 2019) 
č. 623k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (26. dubna 2019) 
č. 624k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení (26. dubna 2019) 
č. 625k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu (26. dubna 2019) 
č. 626k návrhu na volbu člena Rady České tiskové kanceláře (26. dubna 2019) 
č. 627k návrhu poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení (26. dubna 2019) 
č. 628k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení (26. dubna 2019) 
č. 629k návrhu poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení (26. dubna 2019) 
č. 630k informaci předsedy vlády o postupu vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, který nás nutí přijmout dvojí kvalitu potravin (9. května 2019) 
č. 631k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 /sněmovní tisk 164/ (9. května 2019) 
č. 632k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení (10. května 2019) 
č. 633k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení (10. května 2019) 
č. 634k návrhu na určení ověřovatelů 30. schůze Poslanecké sněmovny (28. května 2019) 
č. 635k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí (28. května 2019) 
č. 636k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení (28. května 2019) 
č. 637k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. května 2019) 
č. 638k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení (28. května 2019) 
č. 639k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení (28. května 2019) 
č. 640k návrhu poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení (28. května 2019) 

<<282930313233343536>>
ISP (login)